Láska k bližnímu

Číslo lahvičky: 
36
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Duchovní láska.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Je si plně vědom/a svého životního úkolu a při všem, co dělá, má neustále svůj vnitřní cíl před očima, a to i tehdy, není-li cesta právě přímá. Cítí se být ve spojení se Stvořitelem a pociťuje lásku ke všem bytostem i věcem. Je dítětem lásky (to je také míněno zcela konkrétně - její rodiče se skutečně milovali). Disponuje velkými léčitelskými silami a nezištně slouží druhým. Často se zabývá alternativními formami léčení nebo alternativními projekty.

Ke zpracování: Potýká se se skrytými frustracemi. Zvláště kvůli pocitu, že ho/ji matka dost nemilovala. Lpí na přízni a náklonnosti jiných. Možná tu nechce být (tzn. nebýt zrozen). Ve svém těle se necítí dobře. Cítí se být obětí. Není teď a tady. Upíná se k falešným nadějím.

Spirituální rovina: Zpřístupňuje cestu k vnitřním cílům, k vlastním léčivým silám a umožňuje uživateli více se dostávat do kontaktu s přítomným okamžikem. Pomáhá vytvořit kontakt se Stvořitelem, se vším živým a s vlastním životním úkolem. Pomáhá proti duchovnímu zmatku následkem absolvování příliš mnoha kursů apod.

Mentální rovina: Zbavuje falešných nadějí. Pomáhá novému pohledu na život a jeho novému hodnocení. Pomáhá zabraňovat tomu, aby hlava řídila srdce.

Emocionální rovina: Umocňuje sebelásku. Odstraňuje frustrace i těžké deprese. Pomáhá člověku přitakat tomu, že se nachází v tomto světě. Usnadňuje osvojení si nových vzorců identity. Přináší pozitivní změny všeho druhu.

Tělesná rovina: Při bolestech kdekoliv v těle, při blokádách energie, při poraněních hlavy, při problémech s koleny a kyčlemi.

Místa vhodná pro aplikaci: Všude po těle (např. pokud je třeba, jen kolem bolestivého kolena).

Zvláštnosti: Pomáhá při práci s „vnitřním dítětem“.

Afirmace:

Miluji výzvy života.