Anděl strážný přichází na Zem

Číslo lahvičky: 
37
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Účinnost.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Jde za svými ideály. Je disciplinovaný/á, plný/á inspirace a má mnoho intuice. Svým vystupováním předvádí, jak je v životě efektivní a úspěšný. Angažuje se v různých duchovních aktivitách. Leží na něm mnoho zodpovědnosti, což mu však nepůsobí žádné těžkosti. Je schopen vidět věci z nadhledu. Jeho úmysly jsou ušlechtilé. Usiluje o vytváření krásy a o zprostředkování smyslu pro krásu ostatním lidem.

Ke zpracování: Těžko snáší zodpovědnost na svých bedrech. Nerad se dívá životu do tváře. Chce „domů“, tzn. že má sebevražedné tendence. Na druhé straně je sám sebou velmi zaujatý. Ještě nenalezl svůj životní úkol. Manipuluje s druhými lidmi, ale má také tendenci je idealizovat.

Spirituální rovina: Stimuluje meditativní energii. Transformuje. Chrání a vyživuje. Otevírá vyšší čakry (nacházející se mimo tělo). Pomáhá sblížit se s hlubokým vnitřním mírem a se skutečně duchovním cílem a směrem života.

Mentální rovina: Vnáší jasnost do myšlenek i slov. Vede uživatele k tomu, aby se vypořádal se svou představou mužské role (a tím také s otázkou autority). Navazuje kontakt se skrytými rytmy.

Emocionální rovina: Působí povzbudivě a podpůrně při hluboké depresi a v případech, kdy se uživatel chce vzdát starých emočních vzorů. Pomáhá lépe se přizpůsobit

Tělesná rovina: Při bolestech hlavy, vznikajících následkem lehké otravy těla. U problémů se štítnou žlázou, čelistmi, šíjí a krkem.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celé hranice vlasového porostu a kolem krku.

Zvláštnosti: Vyrovnává a stimuluje třetí oko a pomáhá rozvíjet psychické schopnosti.

Afirmace:

 

Plním svůj pohár, aby přetekl do celého světa.