Já jsem

Číslo lahvičky: 
40
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Seberealizace a sebepoznání.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Hluboko v sobě nosí moudrost a dokáže ji vyjadřovat. Je blízko probuzení, tzn. nachází se v procesu sebeobjevování a ušel už dosti daleko.

Ke zpracování: Velmi dominantní člověk, který nahání strach ostatním. Nosí v soubě spoustu pocitů viny. Trpí vnitřními konflikty a nedokáže se vidět realisticky. Přitom kritizuje a odsuzuje ostatní. Stále se cítí nepochopený. Naivní

Spirituální rovina: Pomáhá navázat kontakt s energiemi Země (filozoficky, ale také zcela konkrétně např. v podobě proutkaření). Podporuje využívání sexuálních energií pro duchovní práci (např. pomocí tantry). Dovoluje člověku spatřit bohatství duše v sobě i v ostatních. Převádí meditaci do činnosti. Probouzí Kristovu energii.

Mentální rovina: Odbourává mentální konflikty, zvláště v souvislosti se strachem z budoucna. Pomáhá zbavit se závislosti, spoluzávislosti a určitých zlozvyků a zároveň pochopit, co je skutečná vlastní zodpovědnost.

Emocionální rovina: Odstraňuje hněv, frustraci, šoky a pocit neporozumění a pomáhá najít spojení s radostí. Vede člověka k překonání emocionální naivity i strachu - zejména strachu týkajícího se peněz a zdraví. Zbavuje pocitů viny i tendence obviňovat jiné. Osvobozuje od starých, omezujících vzorců.

Tělesná rovina: Zklidňuje problémy s rameny, kožní záněty, stresem vyvolané žaludeční obtíže. Uvádí do pohybu energii.

Místa vhodná pro aplikaci: Všude mezi základní čakrou a čakrou plexu solaris.

Afirmace:

Přitakávám životu.