Tvořivost

Číslo lahvičky: 
43
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Komunikace prostřednictvím umění a masmédií.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Hledač pravdy, který sám sebe neustále zkoumá, ale přesto se cítí být v harmonii. Má „pružnou mysl", tzn. že je velmi přizpůsobivý a otevřený všemu novému. Zajímá se o hvězdy - přímo i abstraktně, tzn. o astrologii, astronomii i pozorování noční oblohy. Má dar komunikovat mimo rovinu slov (tanec, malování, hudba). Nemá-li umělecký talent, dává všemu, co dělá, tvořivý nádech. Má dobré duchovní spojení. Je v kontaktu s anděly a s dévy.

Ke zpracování: Zasmušilý člověk, řízený vzorci své podvědomé mysli. Není v kontaktu se svými city, nezná sám sebe, ale na druhé straně je narcistický. Cítí se odstrčený. Neprobuzený člověk.

Spirituální rovina: Zlepšuje vnímání sebe sama. Pomáhá rozluštit tajemství života. Dodává odvahy při vystupování před většími skupinami lidí nebo ve sdělovacích prostředcích - ne jako „velký guru", ale jako člověk, který do svého vystoupení dokáže pojmout a zapojit i posluchače.

Mentální rovina: Pomáhá formulovat a sdělovat myšlenky. Vytahuje podvědomé záležitosti a pomáhá člověku, aby o nich dokázal hovořit. Podporuje lidi, kteří sdělují poznání, které je mimo dosah jazyka. (např. učitel hudby, tance, masážní instruktor apod.)

Emocionální rovina: Pomáhá člověku cítit se být druhými přijíman a mít celkově pocit pohody. Odstraňuje blokády. Pomáhá překonat bláhová poblouznění a zamilovanosti.

Tělesná rovina: Harmonizuje činnost brzlíku, zvláště u dětí. Pomáhá při bronchitidě a všech nemocech v hrudníku, při srdeční arytmii a problémech s řečí, zejména je-li jejich příčinou nadměrná nervozita. Probouzí tělo pro sexualitu.

Místa vhodná pro aplikaci: Všude kolem srdeční čakry.

Zvláštnosti: Tento flakón se vztahuje zejména k centru ánanda-kchanda, k čakře nacházející se na pravé straně těla ve výši srdce.

Poznámka: Je částí čakrové sady Nového věku.

Afirmace:

Vše plyne. Jdu s proudem.