Flakón esejců II- Klenot v lotosu

Číslo lahvičky: 
71
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Akceptovat sebe sama.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Překypuje láskou, empatií, intuicí a kreativitou. Má schopnost dobře zacházet s nemocnými, chová se velmi jemně, starostlivě a nezištně. Chápe, že věci kolem nás, ať už „pozitivní“ nebo „negativní“, jsou naším dílem. Je schopen milovat na dálku, aniž by za to cokoliv očekával. Platí to i pro léčení. Dotyčná osoba často ani neví, odkud léčivá energie přichází. Zajímavé je, že tento člověk má i mimořádné nadání pro reklamu a public relations. Překonal mnoho strachu, protože se naučil pečovat sám o sebe a mít se rád.

Ke zpracování: Cítí se nemilován. Nechce se dívat do svého nitra. Neustále se cítí být vystaven různým zkouškám. Opakuje stejné chyby, aniž by si z nich vzal poučení. Nedokáže rozlišovat, zejména pokud jde o to, jestli se má o něco/někoho starat nebo ne, jestli o to někdo stojí a ocení to, nebo jestli jeho úsilí přijde nazmar. Zvlášť obtížné mu připadá starat se sám o sebe.

Spirituální rovina: Rozšiřuje smyslové vnímání. Pomáhá rozlišovat a přináší schopnost pečovat o sebe a mít se rád. Podporuje rozvoj léčitelských schopností. Přivádí k poznání, že člověk sám vytváří okolnosti svého života.

Mentální rovina: S její pomocí se daří překonávat iracionální strach. Vnáší do mysli ženské vlastnosti jako jsou intuice, schopnost vciťování a vnímavost.

Emocionální rovina: Pomáhá člověku pohlédnout do vlastního nitra a láskyplně, bez posuzování přijmout to, co tam nalezne. Zbavuje úzkosti, především takové, která pramení z pocitu, že nejsme milováni.

Tělesná rovina: Při všech ženských obtížích, zvláště při nepravidelné a slabé menstruaci. Zjemňuje sexualitu.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem podbřišku. Také je možné přidat kapku na páteř nahoře u hlavy.

Zvláštnosti: V reirkarnační terapii zpřístupňuje tato substance inkarnace u esejců (viz také popis k flakónu č. 11).

Poznámka: Dokáže navázat spojení s Kristovým vědomím.

Afirmace:

„Utiš se a věz: Já jsem Bůh“