Chang-Cu

Číslo lahvičky: 
73
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Zprostředkovat hluboké vhledy.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Nezávislý myslitel, jenž značně rozvinul své vědomí. Své vnitřní vědění dovede velmi přesně vyjadřovat. Má učitelské nadání. Dokázal překonat mnoho úzkosti. Chce sám sebe doopravdy poznat, protože pochopil, že je to nutné. Dokázal ve všech oblastech života rozvinout vynikající schopnost rozlišovat. Dokáže najít společnou notu s ostatními a vytvořit tak pozitivní atmosféru. Pochopil, že čím víc dává, tím je bohatší.

Ke zpracování: Očekává, že se věci budou dít, aniž by musel hnout prstem. Pravděpodobně mu bylo v dětském věku naloženo příliš mnoho zodpovědnosti. Dělá mu problémy dělit se s někým a dávat. Člověk trpící v skrytu duše mnoha úzkostmi. Křečovitě, ale bez lásky usiluje o dokonalost. Hledá zlato venku, ale ztrácí kontakt se světlem ve svém nitru.

Spirituální rovina: Pomáhá uvědomit si, co člověk skutečně ví. Spojuje s vnitřním světlem. Člověk si začíná uvědomovat, že přitahuje a vnáší do svého života věci, které odpovídají jemu samotnému. Rozvíjí schopnost rozlišovat v duchovní oblasti.

Mentální rovina: Ukazuje, jak funguje myšlení a do jakých vzorců se člověk neustále zaplétá. Tím člověka přivádí k nezávislému myšlení. Rozvíjí schopnost rozlišovat, zvláště pokud se jedná o to, jestli se ego v určité situaci chce prosadit nebo ne.

Emocionální rovina: Pomáhá vypořádat se s hlubokou úzkostí. Osvobozuje od pocitu, že by měl člověk pořád vypadat vesele. Umožňuje akceptovat vlastní sílu a autoritu.

Tělesná rovina: Působí příznivě na zažívací a vylučovací procesy, stejně jako na přijímání potravy. Pomáhá akceptovat a mít rád vlastní tělo, resp. tělesnost.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celého břicha.

Zvláštnosti: Tato lahvička představuje hlubší verzi flakónu č. 70.

Afirmace:

Je šťastný ten, kdo se dovede smát sám sobě.