Jeníček

Číslo lahvičky: 
93
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Kolektivní komunikace lásky a moudrosti, nejhlubší radost.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Je vyznavačem estetiky a krásy. Je v kontaktu s vlastní tvořivostí a dokáže vyjadřovat své pocity. Člověk plný vřelosti a lásky. Nezávislý, svobodný myslitel, který překonal mnoho strachu, nalezl vnitřní rovnováhu a otevřel se, aby se nechal vést svou ženskou, intuitivní stránkou. Může se úspěšně uplatnit v masmédiích.

Ke zpracování: Roztěkaný člověk, trpící nejrůznějšími úzkostmi. Jsou dvě věci, kterých se bojí obzvláště: Jednak věří, že by onen vnitřní mír, který získal, mohl opět ztratit, a také si netroufá přijmout svou ženskou stránku a nechat ji občas rozhodovat. Dělá mu potíže vyjadřovat své pocity a není vyloučeno, že zneužívá city jiných. Má sklon k závislosti, spoluzávislosti a návykům.

Spirituální rovina: Pomáhá získávat informace z kolektivního nevědomí a ze sféry vlastní intuice. Podporuje také schopnost takto získané vědomosti používat a vyjadřovat je.

Mentální rovina: Na této rovině působí stejně jako na rovině duchovní.

Emocionální rovina: Umožňuje překonat velké problémy se závislostí, spoluzávislostí a návyky. Pomáhá získat nezávislost. Přináší sebelásku. Pomáhá integrovat model mužské role. Zeslabuje trému, strach z létání, z vody a technofobii.

Tělesná rovina: Příznivě působí proti neuroticky podmíněnému kašli, bolestem v dolní části zad a emocemi podmíněným návalům krve v hrudníku. Harmonizuje brzlík.

Místa vhodná pro aplikaci: Po celém trupu.

Zvláštnosti: Energie této lahvičky má velké spojení s Diem (Jupiterem). Podporuje práci s „vnitřním dítětem“, reinkarnační terapii a pomáhá nalézt „poctivé živobytí“. Lahvičky 92 a 93 se zrodily prakticky najednou. Jsou si velmi podobné. Byly pokřtěny „Jeníček a Mařenka“, resp. „Mařenka a Jeníček“, protože pohádka o těchto dvou dětech velmi dobře vystihuje jejich chrakter.

Afirmace:

Otevírám se univerzální pravdě.