Archanděl Gabriel

Číslo lahvičky: 
95
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Připojení vědomí duše ke svému já.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Člověk, který se probudil nebo probouzí do světla moudrosti a jasnosti, která odstraňuje pouta strachu a osvobozuje ho tím k prožívání lásky a naplnění. Gabriel ohlašuje čas změn ve vztazích a intenzivních emocionálních otázkách. Moudrost (zlatá) je mostem, který nám umožňuje spojení s božskou láskou (purpurová). Ta léčí zranění způsobená nedostatkem lásky a spojená s hledáním správného prostoru pro lásku. Tato lahvička symbolizuje volání po probuzení do Kristova vědomí v nitru každého z nás. Gabriel je správce Edenu a vladař cherubínů a je mezi všemi androgynními (oboupohlavními) bytostmi jedinečný. Je téměř jisté, že tento archanděl je jedinou ženou ve vyšších sférách. Gabriel sedí po levici Boha - další důkaz jeho ženské podstaty. Tento člověk se tedy otevírá ženskému aspektu našeho božského já - a tím je tvoření.

Ke zpracování: Tento člověk si potřebuje uvědomit, kde se nedokáže dost dobře odpoutat od drobných záležitostí každodenního života. Kde věnuje příliš mnoho pozornosti vnějšímu světu namísto vnitřnímu. Tato lahvička vypovídá o silné potřebě přesunout pozornost k vlastnímu vnitřnímu světu, vyživovat svůj vlastní „nástroj“. Tak jako každý z nás, i on v nitru touží stát se opatrovatelem velké lidské rodiny. Možná však nedokáže pečovat o druhé, protože dost nepečuje o sebe (purpurová energie). Nedokáže vstoupit do kontaktu s ženskou vůdčí energií a intuicí. Možná nežije podle nejvyšších morálních norem, které po něm požaduje jeho probouzející se božská duše.

Spirituální rovina: Archanděl Gabriel je spojován s trumpetou, symbolizující hlas Boha - vibraci zvuku. Gabriel přichází rozeznít trumpetu - probudit duši, která rozvibrovává a probouzí tělo prostřednictvím čaker. Trumpeta - hlas - sňatek emocí a intelektu. Přináší poselství naděje: nemusíme následovat cestu destrukce - můžeme se znovu připojit k lidské rodině - k Bohu.

Mentální rovina: Neslyšíme moudrost starých věků a původní „církve“. Spíše jsme obrátili pozornost vně a tím jsme začali k věcem přistupovat mužským způsobem. Tato lahvička nás učí přijímat. Gabriel nabízí cestu k přípravě velkých změn, které přicházejí. Život, tak jak ho známe materiálně, se změní. Náboženství se rozpadnou.

Emocionální rovina: Změny kolem nás přinášejí velký strach. Nic se nezdá být stabilní. Tato lahvička nám pomáhá uvolnit a osvobodit naše ztrnulé emoce. Je zapotřebí, aby se všechny emoce stabilizovaly - což představuje část vnitřní přípravy k nastávajícím změnám. Pravá stabilita nespočívá v potlačování nebo v popírání emocí, ale ve skutečném odložení negací.

Místa vhodná pro aplikaci: Kdekoliv po těle (skvělý jako tělní olej)

Zvláštnosti: Archanděl Gabriel je spojován se Zvěstováním, vzkříšením, milostí a pravdou boží. Je důležitou postavou v muslimské víře: je andělem strážným proroka Mohameda. Je zvěstovatelem Věku vodnáře - přináší světlo do časů temnoty. Gabriel je poslem božských zpráv a tím, kdo dělá změny. Je obvykle portrétován s lilií, olivovou větévkou nebo pochodní. Je spojen s plozením a v biblických příbězích se mnohokrát objevuje v souvislosti s početím. To on přinesl prorokovi Danielovi zprávy o Ježíšově narození a zjevil se Marii, aby ji připravil na narození jejího syna - Krista.

Poznámka: Je součástí andělské sady.

Afirmace:

 

Dostávám moudrost a lásku potřebnou k otevření se vyššímu dobru