Archanděl Raphael

Číslo lahvičky: 
96
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Komunikace vyššího Já s já.

Pozitivní charakteristika osobnosti: V duši této osoby jsou aktivovány vyšší funkce mysli. Přijímá energii královské modři, proudící do hlubin jeho vlastního já. Tento člověk má ve svém nitru hluboký mír, který chce sdělovat světu. Je mu vlastní jasnost vidění, slyšení i myšlení. Představuje člověka, který směřuje k transformaci nebo tímto procesem již prošel. Uvědomuje si, jak by se tento sen měl zmanifestovat pro nejlepší dobro všech.

Ke zpracování: Tento člověk má možná velké problémy s otázkami přežití a bezpečnosti v materiálních aspektech života. Není schopen obrátit se do nitra a naslouchat hlasu svého vyššího já, který ho vede. Nechce se probudit ze sna, o kterém si myslí, že je reálný, neboť dostatečně nedůvěřuje své vnitřní moudrosti a nechápe vesmírné zákony a principy. Nedovoluje vnějším vjemům, aby dosáhly k jeho srdci a k mysli a tím odmítá rozvoj i jakoukoliv změnu. Jedná se o člověka, který pro stromy nevidí les.

Spirituální rovina: Nalézt v královské modři onu trošku růžové znamená nalézt ve svém nitru potenciál pro probuzení. Je zapotřebí disciplíny, abychom překonali ostýchavost v komunikaci a otevřeli se novým možnostem, které nám tato zkušenost může přinést. V samotném jádru naší bytosti spočívá potenciál k probuzení, ve kterém je zakódovaný božský plán našeho rozvoje z fyzických do duchovních rovin. Rafael přináší podporu Michaelovi a Gabrielovi. Podporu, která přichází zeshora a umožňuje nám jasně vidět, co stojí před námi na naší cestě.

Mentální rovina: Je zde silná touha postavit se v této chvíli tváří v tvář otázkám přežití a bezpečnosti. Tyto problémy musí nahradit hluboký mír, přesahující možnosti našeho rozumového chápání. Problémy bezpečnosti a přežití nám byly dány z určitého důvodu, který souvisí s nalezením rovnováhy mezi tím, co je teď a tím, co se od nás bude požadovat.

Emocionální rovina: Návrat kombinace modrá - modrá ve formě královské modři znamená možnost probuzení Velekněžky v našem nitru, možnost stát se nástrojem přijímání energie, která přichází komunikovat s naším nejvnitřnějším já.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem vlasového porostu a koruny, kolem očních důlků a třetího oka.

Zvláštnosti: Rafael je tvořivá energie archandělských sfér. Přináší tvořivost ve chvíli, kdy v člověku uzraje jeho potenciál k probuzení. Rafael se narodil 3. 12. 1996.

Poznámka: Je součástí andělské sady a čakrové sady Nového věku

Afirmace:

Všechno skryté se odhaluje před mou intuicí, která narůstá s jasností vize.