Flakón srdce

Číslo lahvičky: 
03
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Srdeční problémy, celková emocionální stránka bytí.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Ukazuje na duši, která má intuitivní vědění a možná se zrodila proto, aby současné době přinesla dary Atlantidy. Nejprve je však zapotřebí pročistit do hloubky staré emoce a energie, aby se mohly dávno zapomenuté dary zpřístupnit lidem. Tento člověk musí nalézt prostor a mír na všech rovinách své bytosti, aby dokázal být skutečně sám sebou a mohl pomáhat druhým nalézat vlastní směr. Disponuje intuitivním věděním. Má schopnosti být umělcem, učitelem, terapeutem. Dokáže se spirituálně probudit prostřednictvím umělecké, tělesné, zvláště ale ekologické činnosti. Pravda je pro tohoto člověka velmi důležitá. Má talent dosahovat úspěchu. Sklízí úrodu z mnoha dřívějších inkarnací.

Ke zpracování: V extrémní míře se snaží naplnit očekávání jiných lidí. Vysílá dvojznačná poselství. Neví, co cítí. Činí jí obtíže, aby si nalezla nebo vytvořila místo, kde by se mohla rozvíjet.

Spirituální rovina: Přispívá k duchovnímu pokroku a k poznání, na čem se takový pokrok zakládá. Vytváří prostor, ve kterém se může projevit esence duše.

Mentální rovina: Zpřístupňuje představivost a kreativitu. Pomáhá při depresích, zvláště exogenních (tzn. Při takových, jež jsou zapříčiněny vnějšími podmínkami nebo zážitky).

Emocionální rovina: Odstraňuje obtíže v celém emocionálním poli, včetně těžkostí s vyjádřením pocitů.

Tělesná rovina: Zmírňuje bolesti břicha, astma, chronickou bronchitidu, anginu pectoris a všechny další choroby srdce, vyrážku na hrudníku, otoky vaziva.

Místa vhodná pro aplikaci: Na celém hrudníku v širokém pásu od hrudní kosti až po okraj žeber.

Zvláštnosti: Patří k „čakrové sadě“, v tomto případě se váže k srdeční čakře. Pomáhá při reinkarnční terapii navázat kontakt s inkarnaceni z Atlantidy. Tento flakón zvlášť efektivně léčí nejrůznější nemoci zvířat. Pomáhá také lidem, kteří se profesionálně nebo soukromě zabývají zvířaty, aby dokázali využít svůj léčitelský potenciál v jejich prospěch. Pro lidi, u nichž se tento flakón nachází v první, třetí nebo čtvrté pozici, by měli jako duchovní disciplínu praktikovat karma-jógu.

Poznámka: Je součástí základní čakrové sady

Afirmace:

 

Vyjadřuji lásku a pravdu.