Léčení v nové době

Číslo lahvičky: 
15
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Nabýt vlastních léčitelských sil.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Energický a duchovně silný člověk požívající vážnost v nejlepším smyslu toho slova. Stojí za svými názory i v extrémně nepříznivých okolnostech. Vede skutečný duchovní, ale přitom „uzeměný“ život. Pomáhá druhým uvědomit si své iluze. Dokázal překonat svůj vlastní negativismus a neurčitou úzkost. Naučil se odolávat pokušením.

Ke zpracování: Je pro něj nesmírně obtížné vnímat svůj vlastní stín i odhalovat pravdu - to platí pro všechny oblasti jeho života. Člověk posedlý materiálními věcmi, sexem a jinými náruživostmi. Snadno se vyvede z rovnováhy a pak obrací své vlastní síly proti sobě. Není mu vlastní sebeláska a chtěl by být pořád chválen. Má za to, že všechno špatné přichází zvenčí a nepříjemné věci se dějí pouze jemu.

Spirituální rovina: Pomáhá nabýt léčitelských sil (ve prospěch vlastní i ostatních lidí). Přivádí k porozumění duchovnímu světu.

Mentální rovina: S pomocí substance se daří překonávat egocentrické projevy v sexuální oblasti a zbavit se představy, že jen jeho samotného postihují nepříjemnosti.

Emocionální rovina: Přináší schopnost vidět emocionální rozepře z nadhledu nebo naopak pomáhá lépe se identifikovat s vlastními pocity. Pomáhá člověku poznat vlastní stín a opustit negativní pocity. Zprošťuje strachu z cizích lidí (to platí zejména pro děti).

Tělesná rovina: Tlumí hyperaktivitu, bolesti hlavy a v krku. Pomáhá při určitých formách epilepsie a problémech s řečí, jako je např. zajíkání. To vše se především vztahuje na děti.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celé hlavy v místech, kde začíná vlasový porost.

Zvláštnosti: Patří k sadě dítě Nového Věku. Při práci s "vnitřním dítětem" harmonizuje mužský a ženský princip osobnosti. Ulehčuje porod nastávající matce, zmírňuje porodní bolesti a umožňuje vědomý prožitek porodu.

Poznámka: Patří k sadě dítě Nového Věku.

Afirmace:

Čím více světla do sebe nechám vstoupit, tím hlubší léčení ve mně probíhá.