Změna v nové době

Číslo lahvičky: 
13
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Prostor v souvislosti s přechodem a změnou.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Vůdčí osobnost, jasně a přátelsky sdělující své poznání, schopná ukazovat jiným lidem nové perspektivy. Ráda objevuje nové věci ve všech oblastech života. Pokud se vyzná v astrologii, přistupuje k ní zásadně ne z pozice intelektu, nýbrž z pozice svého srdce a pocitů. Miluje přírodu. Často doprovází umírající.

Ke zpracování: Pevně uvízla v negativních vzorech a emocionálních nesnázích. Žije ve strachu z přírodních jevů. Lpí na myšlence, že sama sobě nikdy nemůže odpustit. Je pro ni mimořádně obtížné se k něčemu rozhodnout.

Spirituální rovina: Pomáhá navázat kontakt s přítomným okamžikem a osvobodit se od minulosti. Zbavuje strachu ze smrti a podporuje integraci informací ze stavů rozšířeného vědomí.

Mentální rovina: Pomáhá odpustit sama sobě. Vzpomínky se stávají nedůležitými. Tímto způsobem se lépe daří být teď a tady.

Emocionální rovina: Podporuje „vyvření“ pocitů. Tím, že se člověk vymaní z vlivu starých emocí, uvolní si cestu ke klidu a radosti. Pomáhá nastolit pořádek v citových záležitostech a také se rozhodnout, které z těchto záležitostí nechat žít a které by měly zemřít.

Tělesná rovina: Mírní bronchitidu, bolesti ve střední části zad, ekzémy (zvláště u dětí) a astma (rovněž hlavně u dětí).

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celé oblasti srdce.

Zvláštnosti: Patří k sadě dítě Nového Věku. Působí podpůrně při rebirthingu. Tento flakón se na všech úrovních váže k metamorfóze, k proměně housenky v motýla. Substance pomáhá překonat „spirituální materialismus“ (výraz pochází od Chogjama Trungpy). Tímto pojmem se míní, že mnozí lidé mají tendenci si myslet, že si svůj duchovní rozvoj mohou vysloužit. "Pokud budu meditovat tolik a tolik hodin, let, dosáhnu osvícení." Tento olej posiluje schopnost chápat, že tímto způsobem tyto věci nefungují, že pokrok v těchto dimenzích vždy závisí na milosti udělené z "druhé strany".

Poznámka: Patří k sadě dítě Nového Věku.

Afirmace:

 

Kažký konec je zároveň počátkem.