Zahrada Getsemanská

Číslo lahvičky: 
07
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Zkouška víry

Pozitivní charakteristika osobnosti: Víra a důvěra představují u tohoto člověka celoživotní téma (viz též zvláštnosti). Je to průkopník novověku. Idealista, filozof, chápající potřeby a utrpení člověka. Je obdařen vnitřní moudrostí a silou. V dřívějších inkarnacích získal lekce etiky a nyní je schopen naučené vyjadřovat a používat. Rád cestuje, miluje přírodu, zejména stromy - často bývá znalcem dřevin.

Ke zpracování: Hledající skeptik, egocentrik, který jedná proti svým vlastním principům. Není poctivý sám k sobě a také si je toho hluboko ve svém nitru vědom, ale dál sám sebe podvádí.

Spirituální rovina: Pomáhá nadřadit mysl hmotě, dosáhnout vnitřní moudrosti a navázat spojení s hlubokým vnitřním věděním. Umožňuje poznat, co jedinci zahradilo jeho cestu a pomáhá tyto blokády odstraňovat. Tato kombinace se vztahuje k začátkům duchovního vývoje duše a zklamanému hledači může doslova otevřít oči. Duše hledá své místo a prostor (zelená) a moudré vedení (žlutá), které by osvobozenou duši vedlo k jejímu poslání.

Mentální rovina: Stimuluje mozek. Pomáhá dospět k rozhodnutím a odbourat přílišné spekulování a sebepozorování. Tiší agorafogii (chorobnou úzkost z otevřeného prostoru) a klaustrofobii (chorobný strach z pobytu v těsném uzavřeném prostoru). Je to úžasná kombinace pro rozhodování, vhodná pro všechny případy, kdy se člověku zdá, že je ohroženo jeho pravé místo. Pomáhá odstraňovat překážky na cestě a nalézat jasný směr.

Emocionální rovina: Osvobozuje od strachu, přináší radost. Pomáhá překonávat žárlivost a závist stejně jako strach z pocitů. Napomáhá emocionálnímu zrání jednotlivce. Pomáhá čelit obtížným situacím s odvahou (zelená) a přináší moudrost (žlutá) do nového prostoru.

Tělesná rovina: Pomáhá při hyperglykémii, problémech nervového systému a brzlíku, u všech srdečních chorob, zvláště u arytmie, dále při zlomeninách a zácpě.

Místa vhodná pro aplikaci: V pásu kolem celého těla, mezi srdeční čakrou a čakrou plexu solaris.

Zvláštnosti: Energie tohoto flakónu je podobná situaci v Getsemanské zahradě, kde se Ježíš musel podrobit poslední zkoušce své víry.

Afirmace:

 

Nejsem omezen žádnými hranicemi, kromě těch, které si sám stanovím.