Flakón Trubadúr (I) - Naděje

Číslo lahvičky: 
17
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Srdce, které léčí.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Velký zájem o spiritualitu a o skrytá tajemství života. Prožívá radost z lásky k druhým lidem a z toho, že je může přivádět do kontaktu s jejich duchovností. Jedinec dávající velmi mnoho. Dobrý posluchač, jež opravdu rozumí druhým lidem, kteří jsou pak schopni jeho rady přijmout. Usiluje o jednotu, ale zároveň také o svobodu. Statečný člověk hledající pravdu a neustále ji přezkoumává. Má před sebou jasnou perspektivu a dokáže předvídat.

Ke zpracování: Má sklon k sebelítosti a trpí pocitem, že mu lidé nerozumí. Ničemu nevěří a v nic nedoufá. Může mít dokonce pocit, že život nemá žádnou cenu. Trpí pochybnostmi o sobě bez ohledu na to, jak velkými schopnostmi disponuje.

Spirituální rovina: Buduje kontakt s vyšším já a s vlastními senzitivními schopnostmi. Rozšiřuje horizont. Pomáhá člověku nalézt způsob, jak mluvit o spirituálních zážitcích.

Mentální rovina: Zlepšuje schopnost zvládat čas. Pomáhá navázat kontakt s pravdou, když člověku emoce zamlžují myšlení. Rozšiřuje mentální horizonty.

Emocionální rovina: Pomáhá překonat pocity osamělosti a neporozumění ze strany ostatních. Vrací síly v případě nadměrného výdeje energie. Léčí smutek zklamání z nevydařeného vztahu

Tělesná rovina: Možno doporučit při problémech s rameny, se štítnou žlázou a krevním oběhem a při strukturálních problémech v hrudníku.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celého hrudníku. Pokud problémy zasahují do spirituální nebo mentální oblasti, je vhodné zahrnout i místa kolem hranice vlasového porostu.

Zvláštnosti: V tomto flakónu se "skrývají" mnohé další substance, např. č. 20 (modrá na růžové). V reinkarnační terapii pomáhá navázat kontakt s dobou mezi 12. a 16. stoletím. V té době se v Evropě rozvíjely tajné mystické tradice (např. kataři nebo templáři). Tato učení šířili trubadúři prostřednictvím divadla, tanců a písní a byli za to také často pronásledováni. Výrok: „Pomáhá člověku nalézt způsob, jak mluvit o spirituálních zážitcích“ neznamená, že by měl člověk o těchto věcech mluvit na veřejnosti. Často však bývá léčivé a očistné, když se člověk dokáže svěřit chápajícímu příteli nebo partnerovi, aby získal více důvěry a dokázal vše lépe integrovat. Tento olej také pomáhá převádět do slov nevyslovitelné a zvládat tyto záležitosti v atmosféře důvěry.

Afirmace:

 

Hledám a nacházím pravdu.