Život v materiálním světě

Číslo lahvičky: 
19
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Tvoření nové energie.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Je sám se sebou v souladu a tento pocit přenáší i na ostatní. Disponuje velkým množstvím energie, včetně psychických schopností. Jiní lidé se cítí být tímto člověkem přitahováni jako magnetem. Má talent pro povolání v sociální a pečovatelské sféře. Pokud pracuje v jiných oblastech, je stejně tak úspěšný a může své peníze věnovat na dobročinnost nebo na spirituální účely. Je vyvážený co se týče vědomých a nevědomých záměrů.

Ke zpracování: Člověk, jehož spiritualita je zanesena materiálními zájmy, který by chtěl vždy být středem zájmu, zneužívající své psychické schopnosti a posedlý sexuálními fantaziemi. Upíná se k minulosti a je pořád unavený a bez energie.

Spirituální rovina: Probouzí energii kundalíní. Přináší hluboký mír a zároveň svěží vítr do života. Dovoluje člověku nahlédnout do vlastního vnitřního světa (i ve zcela konkrétním smyslu - např. zlepšením vizualizace a meditace). Pomáhá vyzařovat a přijímat lásku.

Mentální rovina: Umožňuje člověku poznat temné stránky vlastní osobnosti a pomáhá je rozptýlit. Stimuluje novou mentální energii. Podporuje proces odbourávání sexuálních obsesí.

Emocionální rovina: Pomáhá překonat vědomý hněv, zášť a frustrace. Podporuje vlastní iniciativu a aktivitu. Nabízí nový pohled na vlastní tělo a umožňuje jeho přijetí. Zlepšuje sebehodnocení.

Tělesná rovina: Zmírňuje všechny sexuální problémy (frigiditu, impotenci atd.), všechny tělesné obtíže, spojené s nedostatkem energie (např. nízký krevní tlak, zácpu) a zmenšuje všechny problémy s nohama, zvláště výskyt bolesti.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celého podbřišku, v případě mentálních nebo spirituálních záležitostí také podél celé hranice vlasového porostu. Substanci neužívejte pozdě odpoledne nebo večer, protože je silně energetizující a může zapříčinit poruchy spánku.

Zvláštnosti: V tomto flakónu je skryto č. 6 (červená na červené). Pomáhá vypořádat se se sexuálním zneužíváním, s fenomény  poltergeistů a umožňuje člověku zvládnout i jiné nežádoucí minulé nebo současné zásahy jiných bytostí. Obsah tohoto flakónu je zvlášť přínosem v případech nadměrného výdeje energie, tzn. při přepracování atd. K tématu „sexuálního zneužívání“ viz také „zvláštnosti“ u flakónu č. 5.

Afirmace:

 

Vyjadřuji souhlas s životem a se sebou samým.