Nový začátek pro lásku

Číslo lahvičky: 
21
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Nový začátek pro lásku.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Skutečně vyzrálá osobnost s vysoce rozvinutým vědomím, milující Boha a lidstvo. Umí dávat i přijímat lásku a pracuje s ní konstruktivním způsobem (např. psaní, umělecká tvorba, veřejné vystupování, ale také působení v rámci rodiny). Dovede své sny přetvářet v realitu. Ví, co chce, a umí toho dosáhnout. Člověk, kterého ostatní potřebují, který ví, že láska je základem všeho. Člověk, který je schopný nechávat věcem světa jejich vlastní průběh.

Ke zpracování: Nechová k sobě žádnou sebelásku, necítí se být ostatními milován a neustále lásku hledá. Nikdy ji však nedostane v takové podobě, po jaké touží. Je snílkem v negativním slova smyslu, cítí se rozpolcený a odpojený od Boha. Má pocit, že je důležitější, než ve skutečnosti je. Odmítá lekce života. Tato osoba je nespokojena se svou situací a přitom není schopna ji změnit.

Spirituální rovina: Pomáhá nabýt poznání, že Boží láska nachází své vyjádření v lásce dávané jiným a přijímané od jiných lidí. Pomáhá překonávat odpor, vzdát se bojů a nalézt novou radost v odevzdání se lásce.

Mentální rovina: Nalézá spojení se smyslem života, uvolňuje místo pro nové „programy“, nové způsoby chování, novou sebelásku. Pomáhá překonat současné obtíže.

Emocionální rovina: Umožní vnímat lásku nacházející se ve vlastním životě. Vyvažuje dávání a braní v lásce. Dovolí snáze rozumět snům. Pomáhá se vypořádat s důsledky (vnější) agrese.

Tělesná rovina: Zmírňuje určité kožní problémy, např. ekzémy, všechny srdeční choroby, zvláště psychosomatického původu, bolesti v horní části zad, astma a bronchitidu (zvláště u dětí) a záněty.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celé srdeční krajiny.

Zvláštnosti: Tento přípravek je variací flakónu č. 28.

Afirmace:

Držím svět ve svých rukou.