Nové poselství

Číslo lahvičky: 
24
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Nové možnosti.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Vizionář s talentem pro vyučování, který se k lidem dokáže přiblížit na tu úroveň, na které se nacházejí. Probouzí v druhých sebelásku. Je mu vlastní charizma, integrita a zralost a dokáže být ve spojení s radostí. Neustále nachází nové výzvy a je ochoten je přijímat. Je kreativní a v míru sám se sebou. Nastoluje harmonii v mezilidských vztazích (může to doslova znamenat i to, že je člověk úspěšný ve zprostředkování sňatků nebo jako manželský poradce).

Ke zpracování: Na své starosti hledí přes zvětšovací sklo. Zaměřuje se hlavně na to, jaké těžkosti má s druhými lidmi a jaké problémy mu způsobují. Podvádí sám sebe i jiné a podezřívá je ze všeho možného.

Spirituální rovina: Podporuje proces probuzení zvláště v souvislosti se vztahy. Posiluje duševní integritu. Činí vědomým sebeklam. Napomáhá rozvoji mimosmyslového vnímání. Pomáhá v návratu na vlastní cestu.

Mentální rovina: Uklidňuje po emocionálních nesrovnalostech a objasňuje problémy z dětství. Pomáhá přijímat výzvy. Zlepšuje schopnost jednat s autoritami. Pomáhá dešifrovat sny.

Emocionální rovina: Otevírá nové úrovně v osobních a obchodních vztazích. Podporuje léčení traumat způsobených patriarchálním, mužsky orientovaným jednáním.

Tělesná rovina: Pomáhá při srdečních chorobách i při problémech s řečí (dyslexie, zajíkání) především u dětí. Harmonizuje činnost brzlíku.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem srdeční krajiny, při obtížích s řečí kolem krku.

Zvláštnosti: Obsah tohoto flakónu je velmi úzce spojen s energií planety Venuše.

Afirmace:

Otevírám se novým možnostem ve svém životě.