Vstaň a změň se

Číslo lahvičky: 
29
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Dát si život do pořádku.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Reformátor, který chce změnit konvence a také to dělá. Zasazuje se o mír, chrání ostatní a usiluje o blaho celého lidstva. Svým životním stylem ukazuje, že se u něj duchovní a materiální aspekty nacházejí v rovnováze. Integroval nejrůznější aspekty své vlastní osobnosti. Má silnou a zdravou konstituci. Cítí se tělesně (i sexuálně) i duchovně naplněn.

Ke zpracování: Nadřazuje materiální stránku života vnitřnímu míru. Potýká se pořád s velkým hněvem, frustrací a záští, a má tedy problémy ve vztazích s druhými lidmi.

Spirituální rovina: Pomáhá hovořit o duchovních záležitostech. Přináší harmonii a hluboký mír. Probouzí duši ze spánku (Gurdějev). Pomáhá rozpoznávat duchovní

Mentální rovina: Pomáhá v období životních zkoušek. Podporuje integraci vyšších aspektů do každodenního života.

Emocionální rovina: Vytahuje "kostlivce ze skříně", tzn. že vnáší světlo do temných koutů a do potlačených oblastí. Pomáhá vyrovnávat mužský a ženský princip osobnosti.

Tělesná rovina: Zvyšuje hormonální sekreci. Dodává energii tomu, kdo se douhodobě cítil unaven, a také tomu, kdo má těžkosti s mluvením (např. před skupinou lidí).

Místa vhodná pro aplikaci: Po celém trupu.

Zvláštnosti: Pomáhá každému, kdo trpí únikem energie (na všech rovinách).

Afirmace:

Otevírám se vnitřnímu klidu a míru.