Fontána

Číslo lahvičky: 
31
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Překonání hluboké úzkosti.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Je diplomatický, udržuje srdečné vztahy s jinými lidmi a přináší pozitivního týmového ducha. Je zodpovědný a na zodpovědnost, kterou nese, se nedívá jako na břemeno, ale jako na radost. Má učitelské nadání, ale miluje také umění a vědu. Snaží se obojí konstruktivně propojit. Dovede si vytvořit vnitřní i vnější prostor. Překonal mnoho strachu. Nosí v sobě hlubokou víru v božství a v sebe samého. Velmi miluje přírodu a je ve spojení s dévy a s duchy země.

Ke zpracování: Neví, co je to důvěřovat, a nezná pocit štěstí. Cítí se odříznut od světa. Chce být pořád a za všechno odměňován. Je ovládán skrytou úzkostí a emocemi. Všude chodí pozdě a nedodržuje termíny.

Spirituální rovina: Pomáhá navázat spojení se „sluneční září vlastního srdce“, tzn. nalézt vnitřní štěstí. Zvedá závoru našeho vnitřního vězení (naše zformování výchovou a vzděláním, omezení, která jsme si sami vytvořili). Zlepšuje pozorovací schopnosti a pomáhá spojit se s dévy a s duchy země.

Mentální rovina: Obnovuje duševní stabilitu po prožitém traumatu. Vyvádí ze stavu zmatku a přináší naději. Spojuje uživatele s jeho vnitřní pravdou.

Emocionální rovina: Vhodná pro rozhodování, která se týkají srdce. Vnáší radost do smutného života. Pomáhá zbavit se strachu a traumatických zážitků, včetně strachu mluvit.

Tělesná rovina: Při potížích se srdcem, játry, se slinivkou břišní, ledvinami, po tělesném traumatu, při zajíkání a chronických kožních nemocech jako jsou alergie a ekzémy.

Místa vhodná pro aplikaci: Mezi srdeční krajinou a oblastí těsně nad pupkem.

Zvláštnosti: Může pomoci nalézt osobní zdroj síly, místo ve volné přírodě, kde se člověk cítí šťastný a ve "spojení". Podporuje a zklidňuje v období zkoušek.

Afirmace:

Zbavuji se strachu a nacházím sluneční záři ve svém srdci.