Delfín

Číslo lahvičky: 
33
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pokojná komunikace.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Umělec jenž pracuje pro mír. Navázal spojení se svou intuicí, svým vnitřním vedením. Je absolutně oddán svému životnímu úkolu. Reformátor, který nedopustí, aby se nějaká autoritativní osoba postavila do cesty jeho poslání.Zároveň se však jedná o milého a jemného člověka, který se snaží snést nebe na zem. Má přístup k jiným dimenzím. Miluje přírodu. Dokáže se zasmát mystériím života.

Ke zpracování: Mučedník v negativním slova smyslu. Nedokáže porozumět sám sobě. Ničemu se nevěnuje a do ničeho se nezapojuje. Chtěl by, aby se o něj ostatní starali. Stále trpí v důsledku komplikovaného vztahu k otci. Jeho láska je hluboká, ale nedovede ji vyjadřovat. Mezi ostatními lidmi se necítí dobře.

Spirituální rovina: Pomáhá nalézt vnitřní krásu pomocí meditace. Vytváří kontakty s jinými dimenzemi. Usnadňuje proces sebepoznání. Pomáhá otevřít třetí oko (takže člověk lépe chápe symboly a zlepšuje se jeho jasnovidnost).

Mentální rovina: Umožňuje lépe rozumět snům a pomáhá tak člověku získávat z těchto poznatků sílu. Zpřístupňuje originální, tvůrčí myšlenky.

Emocionální rovina: Pomáhá opustit pocit izolace i přílišnou nejistotu a ostych. Umožňuje člověku získat kontakt s mateřskou vyživující energií, kterou potřebuje.

Tělesná rovina: Pomáhá při problémech s očima.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem hranice vlasového porostu v oblasti šíje a čelistí, na čele těsně nad obočím. Také kolem krku a kolem celého hrudníku. Při potížích s očima poblíž očního důlku (jen v blízkosti kostí).

Zvláštnosti: V reinkarnační terapii zprostředkovává kontakt s inkarnacemi ve staré Lemurii a v Atlantidě. Pomáhá při harmonizaci polarit.

Afirmace:

Usiluji jen o klid a mír.