Poutník

Číslo lahvičky: 
46
Horní barva: 
Dolní barva: 
Tarotová karta: 

Nový počátek lásky.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Oddaný člověk, jehož život má jasný obsah a směr a který důvěřuje procesům vývoje "většího celku", i v době, když se jeho život zmítá ve velkých výkyvech. Řídí se heslem "naplno v práci i v zábavě" - tedy cokoliv dělá, dělá dobře a důkladně. Miluje zahradu (zahradu venku, ale také ve svém nitru - tedy místo, kde něco roste, kvete a kde je možné sklízet i nalézt odpočinek). Nosí v sobě lásku, otevírající srdce jiných lidí. Je ve spojení s „vnitřním dítětem“. Možná se zabývá povoláním spojeným s procesem zrozování, a to jak doslovném tak i abstraktním slova smyslu.

Ke zpracování: Je extrémně zaměřen na vlastnictví - to platí i pro lásku. Tato žádostivost se může odrážet nejen v lásce, ale i v sexu. Stále znovu se zamilovává, ale nikdy nikoho nedokáže milovat doopravdy. Jeho život ovlivňují jeho vlastní vzorce a nemá zájem se na ně podívat. Je ochromen žárlivostí a závistí. Neví, co to znamená důvěřovat. Vždy potřebuje, aby mu druzí schválili věci, které chce udělat sám pro sebe.

Spirituální rovina: Pomáhá rozvíjet duchovní disciplínovanost (např. pravidelnou meditaci) a duchovní sílu. Podporuje proces dosahování vyššího cíle. Umožňuje rozvíjet soucítění a podporuje člověka v tom, aby pro sebe udělal všechno, co je zapotřebí.

Mentální rovina: Podporuje tvořivost a optimistický pohled na svět. Pomáhá oprostit se od zlozvyků a závislostí. Léčí omezující vzorce z dětství, zejména dětinskou žárlivost.

Emocionální rovina: Rozpouští závist, žárlivost a majetnické chování. Dává emocím novou, pozitivní orientaci. Pomáhá odpustit sobě i jiným. Tiší bolest ze zmařené lásky.

Tělesná rovina: Pomáhá při candidě, při nádorech v dolní části břicha a při všech mensturačních problémech (příliš silné, slabé, nepravidelné menstruaci atd.) i při bronchitidách.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem srdce, při menstruačních problémech kolem podbřišku.

Afirmace:

Vidím fontánu v zahradě svého srdce.