Kristus

Číslo lahvičky: 
55
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Věnovat se obětavé lásce.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Průkopník v duchovním i v konkrétním, materiálním světě. Je svázán s pravdou. Má v sobě hodně moudrosti, ale nijak se tím nechlubí. Je ochotný obětovat se pro vyšší cíle. Často pracuje, aniž by požadoval peníze. (Je to míněno v nejlepším slova smyslu: dává, aniž by čekal, že za to něco dostane.) Je objektivní a když se do něčeho dá, dovede přesně vidět, jak to skončí. Je idealista, který dokáže své myšlenky prakticky manifestovat. Záleží mu na zrovnoprávnění žen. Nemá žádné problémy se svou sexualitou. Dobře rozumí materiální stránce života.

Ke zpracování: Nosí v sobě velké množství frustrace, hněvu a zlosti z minulosti. Pravděpodobně utrpěl velkou materiální ztrátu. Na jedné straně trpí některými jevy ve světě, na druhé straně je však fixován na materiální věci a na svoji smyslnost. Zažil mnoho konfliktních zkušeností a nedokáže se s nimi vyrovnat. Domáhá se osobních objevů a odhalení (od vesmíru, od života...), ale pro jeho křečovitost a velké napětí k nim možná nikdy nedojde.

Spirituální rovina: Podporuje proces iniciace a transformace sebe sama. Buduje průzračný kanál, kterým může proudit energie. Vůdčí osobnosti zakoušejí při užívání této lahvičky pokoru. Zmenšuje pocit odpojení od života.

Mentální rovina: Zjasňuje myšlení. Napomáhá tomu, aby se člověk přestal identifikovat se vším možným a aby se oprostil od hněvu.

Emocionální rovina: Osvobozuje od pocitu, že člověku nikdo nenaslouchá. Rozpouští zlost a pocity frustrace a pomáhá je pozitivně transformovat. Umožňuje překonat traumata z dětství i mučednické pocity.

Tělesná rovina: Působí při sexuálních problémech všeho druhu a při nedostatku energie. Účinně zbavuje jedů.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celého podbřišku. (Nepoužívat pozdě odpoledně nebo večer, protože tato substance působí velmi povzbudivě, což může vést k poruchám spánku.)

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. Pomáhá probudit sílu kundalíni. Podporuje proces vyrovnávání se s možným sexuálním zneužíváním. Stejně jako tarotová karta „mečová desítka“, i tato lahvička se vztahuje ke zkoušce, jestli je člověk schopen převzít duchovní zodpovědnost.

Poznámka: Je součástí mistrovské sady a rozšířené sady dítě Nového věku

Afirmace:

 

Mám dost energie, abych mohl jít za svými ideály.