Džval Khul

Číslo lahvičky: 
64
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Jedinou jistotou v životě je změna.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Hledač pravdy, zkoumající pravdu svými city. Pochopil, že v životě se člověk nepřestává učit. Rád zkoumá vzorce, které působí v přírodě. Neustále usiluje o rovnováhu. Používá svou mysl jako nástroj. Nesmírně odhodlaný člověk, který směřuje k vyšším citům (láska a soucítění). Křižák a bojovník, který dělá správné věci ve správném čase. Má své myšlení a svůj osud pod kontrolou (to je míněno zcela pozitivně).

Ke zpracování: Snadno dochází zklamání a je ovládán strachem. Lpí na materiálních věcech. Z emocionálních důvodů často přistupuje na kompromisy, čímž poškozuje vlastní integritu. Uvízl v pocitech smutku, místo aby do hloubky zkoumal jejich příčinu a potom je zpracoval, ačkoliv má k tomu značný potenciál a příležitost to dokázat. Odívá se do falešné skromnosti. Nechce se podívat na životní problémy, protože neví, kam vede jeho cesta. Kdyby se obrátil ke světlu, snadno by viděl, jaké jsou jeho opravdové cíle.

Spirituální rovina: Umožňuje lépe pochopit cykly života a smrti. Pomáhá získat moudrost z životních zkušeností. Posiluje radost. Flakón pro nový začátek, který pomáhá dát nový směr vlastnímu osudu.

Mentální rovina: Podporuje hledání pravdy. Projasňuje podvědomí, aby člověk dokázal lépe poznat tendence, které určují jeho chování.

Emocionální rovina: Pomáhá uvolnit nevyjádřené city. Vnáší do citového života rovnováhu a jasnost. Umožňuje člověku přizpůsobit se emocionálním změnám. Přináší hluboký vztah k přírodě.

Tělesná rovina: Při všech problémech v hrudníku a u srdce. Pomáhá odstraňovat z těla jedy, zvláště pokud se nahromadily v situaci, kdy bylo tělo zahlceno pocity strachu nebo zlosti.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem celého hrudníku.

Zvláštnosti: Patří k sadě Mistrů. Pomáhá lidem, kteří hledají skryté vzorce života, např. astrologům.

Poznámka: Je součástí sady Mistrů

Afirmace:

Nechť na Zem vstoupí duch pravdy, abychom nalezli vnitřní světlo.