Gabriel

Číslo lahvičky: 
68
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Klid a duchovní prozření.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Umělec, přenášející své ideály do materiálního světa. Možná působí i jako léčitel, terapeut, sociální pracovník nebo duchovní učitel. Je dobrým plánovačem a organizátorem, který dovede skvěle vycházet s lidmi. Dokáže se dobře soustředit a je trpělivý. Srdečný člověk, který lidem pomáhá s jejich transformací. Dovede se dobře vyjadřovat. Žije novou duchovní filozofií, která spojuje psychické schopnosti a duchovnost. Vztahy, které navazuje, jsou velmi dynamické a nekonvenční, což platí jak pro přátelské, tak i obchodní kontakty. Je nositelem klidu a míru.

Ke zpracování: Mluví bez rozmyslu. Nedává najevo, co cítí. Samotář, který nedovede jednat s lidmi. Napůl dítě, napůl dospělý. Má problémy s otcem a s principem autority. Nedokáže vyjádřit svou duchovnost. Má pocit, že je vinen a že musí splácet své dluhy, možná karmické. Hraje si na neohroženého, i když cítí velký strach.

Spirituální rovina: Podporuje transformační procesy. Vnáší do duchovních problémů mír a soustředěnost. Pomáhá udělat si jasno ve vlastních ideálech a zlepšuje schopnost je lépe vyjadřovat.

Mentální rovina: Strukturuje myšlenku ještě předtím, než je vyjádřena. Pomáhá prolomit konvence a formulovat vlastní filozofii. Zlepšuje schopnost plánování, organizace a sebeprosazení ve skupinách.

Emocionální rovina: Pomáhá získat realistický pohled na oblast emocí. Umožňuje lépe integrovat model mužské (otcovské) role.

Tělesná rovina: Působí obecně jako uklidňující prostředek, zvláště u krčních obtíží.

Místa vhodná pro aplikaci: Kolem krku a podél hranice vlasového porostu.

Zvláštnosti: Objeví-li se tato lahvička na třetí pozici, může to znamenat, že předjímá něco nového, neočekávaného. Posiluje schopnost růstu ve vztazích a pomáhá pohlížet na ně jako na výzvu k překonání.

Afirmace:

Dokončuji, co je třeba dokončit, aby mohlo začít něco nového.