Jít s proudem

Číslo lahvičky: 
75
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
„Jít s proudem. “

Pozitivní charakteristika osobnosti: Tento člověk má neobyčejný tvůrčí potenciál a schopnost přemýšlet "mimo obvyklý rámec". Svůj jedinečný pohled na věci dokáže také sdělovat ostatním - a to tak, aby to pochopili (vlastnosti tyrkysové barvy). Purpurová tomuto umění dokáže dodat i skutečný smysl pro detail a dokonalost (božská krása ve věcech malých i velkých). Má schopnost vidět celkový smysl a podobu každé jednotlivé situace a je ochotný tvrdě pracovat na věcech, které jsou důležité. Cokoliv se takovýto člověk rozhodne udělat, udělá to mistrovsky, s energií a s odvahou.

Ke zpracování: Přestože tento člověk dokáže vidět pravdu kolem sebe, možná se zablokoval vůči své vlastní pravdě. Díky tomu se může cítit jako oběť a neustále si klást otázky: „Proč právě já? Proč se to stalo zrovna mně?“. Tato neochota podívat se na vlastní život a na svůj samovolně vytvořený názor, že nejsem schopen věci změnit, takovémuto člověku často způsobuje velké zoufalství. Pokud se včas nezasáhne, může to vést až k tomu, že se bude chtít zbavit svého života a s ním spojených zodpovědností. Tato tendence vidět v situacích jen bolestné překážky namísto pobídky k růstu může v jeho nitru vyživovat tajnou zlost a odpor. Tím se pak, bohužel, zastíní i obrovská láska, které jsou tito lidé schopni.

Spirituální rovina: Pomáhá zdokonalit vlastní talenty a překonat iluze, neboť člověka vede k pochopení a přijetí konečného účelu jeho nadání. Jakmile člověk pochopí, čeho chce v duchovní oblasti dosáhnout, může se to uskutečnit.

Mentální rovina: Způsobuje, že se člověk tolik necítí jako oběť. Převádí informace z podvědomí do vědomí a tím zklidňuje rozum a vynáší na povrch emoce, aby se staly viditelné a daly se léčit.

Emocionální rovina: Vynáší do vědomí zlost a odpor a pomáhá je zpracovávat, spolu se záležitostmi lásky. Podporuje uživatele, aby byl schopný o svých pocitech hovořit.

Tělesná rovina: U všech chronických nemocí, při potížích se šíjí, při bolestech, zvláště vyvolaných artritidou a revmatismem.

Místa vhodná pro aplikaci: Kdekoliv na těle.

Zvláštnosti: Pomáhá uvolnit zablokovanou nebo nahromaděnou energii a přináší schopnost opět se "spojit s proudem".

Afirmace:

Otevírám se novému pohledu na lásku.