Pohár

Číslo lahvičky: 
77
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 


Síla světla se stává silou života.


Pozitivní charakteristika osobnosti: Atlet nebo sportovec, který se také zajímá o duchovno. Je schopen zkoumat sebe sama. Je mu vlastní charizma a umí přesvědčovat. Dokáže vnášet světlo do nejasných situací. Nosí v sobě Kristovo vědomí. Žije v souladu s kosmickými zákony a s božským plánem. Je ve spojení s láskou "shůry".


Ke zpracování: Má akutní potřebu lásky. Nemění se, i když dobře ví, že by to měl udělat. Ospravedlňuje sebe sama, ať udělá cokoliv. Nedovede přijímat lásku od jiných lidí. Dopouští se manipulací, aby získal lásku, po které touží, ale není spokojen s tím, co dostane. Přehání svůj perfekcionismus ve všech životních oblastech. Je možné, že má sklony k sexuálním výstřednostem.


Spirituální rovina: Snáší na zem božskou lásku. Stimulací mentálního aspektu pomáhá rozvíjet duchovnost, neboť dává schopnost rozlišování. Napomáhá získávat jasné informace z vyšších dimenzí.


Mentální rovina: Odhaluje vlastnosti člověka a jeho kvality. Pomáhá opouštět své osobní zájmy pro dobro skupiny.


Emocionální rovina: Zbavuje potřeby neustále se ospravedlňovat. Nereálným představám dává střízlivý rozměr, zvláště pokud se týkají vztahů. Probouzí schopnost smát se sám sobě.


Tělesná rovina: Vyrovnává činnost hormonálního systému. Zbavuje silné zácpy a příznivě působí na nesprávné dýchání, zapříčiněné zácpou.


Místa vhodná pro aplikaci: Všude po celém těle.


Zvláštnosti: V reinkarnační terapii zpřístupňuje inkarnace u esejců (viz flakón č. 11).


Poznámka: Je součástí rozšířené sady dítě Nového věku.


Afirmace:


 Zbavuji se svých iluzí a začínám vidět jasně.