Pštrosí flakón

Číslo lahvičky: 
79
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Duchovní šok - hluboké léčení vycházející z nitra

Pozitivní charakteristika osobnosti: Šťastný člověk, který získal hluboký vhled a používá ho ve službě druhým. Aktivně jedná, nejen reaguje. Hledá duchovní pravdu. Dokáže přinést účinnou podporu lidem, kteří se dostanou do úzkých. Nalezl rovnováhu mezi duchovnem a emocemi. Obětavě se věnuje svým úkolům a plní je s radostí, i když jsou obtížné a stojí ho velké úsilí.

Ke zpracování: Jeho myšlení určují pocity. Nechce se životu postavit, chce před ním utéct („pštrosí taktika“). Nosí v sobě stará citová zranění. Možná ho zklamal nějaký duchovní učitel. Je v hlubokém šoku, protože ztratil někoho, kdo pro něj mnoho znamenal.

Spirituální rovina: Zbavuje následků duchovních šoků a vynáší na povrch informace v nich obsažené, aby mohly být integrovány. Může tak velmi prospět duchovnímu růstu.

Mentální rovina: Pomáhá odložit staré vzory a tím posílit vlastní potenciál.

Emocionální rovina: Léčí vztahy spojené se závislostí nebo spoluzávislostí. Vede k nezávislosti. Přináší sebelásku.

Tělesná rovina: Při sexuálních problémech, zvláště jsou-li zapříčiněny pocity viny. Při průjmu a obtížích spojených se zažíváním.

Místa vhodná pro aplikaci: Podél hranice vlasového porostu a kolem podbřišku.

Zvláštnosti: Může být ukazatelem toho, že je určitý jedinec konfrontován se svou vlastní smrtí nebo se smrtí jemu blízké osoby. Pomáhá zbavit se závislostí. V reinkarnační terapii zpřístupňuje inkarnace ze starověkého Egypta.

Poznámka: Vynikající prostředek na zacelení éterických trhlin

Afirmace:

Radostně přijímám výzvy života.