Oberon

Číslo lahvičky: 
86
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Vnášet jasno do záležitostí srdce.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Vysoce tvůrčí člověk, který má silné spojení s dávnou minulostí. Takto získanou moudrost dokáže přesně a jímavě sdělovat (psaním, mluvením, uměleckým projevem atd.). Je v úzkém kontaktu se svým podvědomím a dovede velmi dobře zacházet s tím, co se k této oblasti váže, např. se sny. Chtěl by své tvůrčí schopnosti použít ke zmenšení utrpení světa. Je dobrým zrcadlem pro ostatní lidi. Má učitelské nadání.

Ke zpracování: Dělá mu problémy se prosadit. Rád by komunikoval, ale nedokáže se srozumitelně vyjadřovat a prosadit své myšlenky. Měl extrémně těžký život, což uzavřelo jeho psychické schopnosti. Nevyplakané slzy mu blokují tvořivost, schopnost komunikace i veškeré emoce.

Spirituální rovina: Otevírá dávnému vědění. Umožňuje člověku vysvětlovat vlastní duchovní hodnoty a pravdy.

Mentální rovina: Pomáhá lidem, kteří pracují s počítači, aby si uchovali si svou kreativitu a přitom zůstali přístupní jednoduchým řešením. Zlepšuje koncentraci. Pomáhá člověku uvědomit si, že by neměl komunikovat pouze s počítači, ale také s lidmi. Platí to zejména pro děti. Tato lahvička jim dává možnost zůstat v kontaktu s emocemi, udržovat si kamarády a užívat si i normální „staromódní“ dětské hry.

Emocionální rovina: Vytváří spojení s emocemi. Uvolňuje potlačené slzy a tím odstraňuje blokády. Po takovémto pláči se člověk necítí vyčerpaný. Jeho srdce se může otevřít a svět emocí se tak dostává do rovnováhy.

Tělesná rovina: Při srdečních a kožních chorobách zapříčiněných stresem. Působí lehce antisepticky. Zmírňuje např. i lehké sluneční spáleniny.

Místa vhodná pro aplikaci: Podél hranice vlasového porostu, jedná-li se o mentální problémy. Jinak kolem celé oblasti hrudníku.

Zvláštnosti: Patří k rozšířené sadě dítě Nového věku. Pomáhá lidem, kteří se zabývají genovým inženýrstvím. V reinkarnační terapii navazuje spojení s Atlantidou a Lemurií.

Poznámka: Je součástí rozšířené sady dítě Nového věku.

Afirmace:

Otvírám se, aby se skrze mne mohla vyjadřovat tvorba.