Vládce jadeitu

Číslo lahvičky: 
88
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Láska k přírodě. Sdílení citů vycházejících z hlubokého míru.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Tento člověk nosí ve svém nitru hluboký klid a mír a chce ho sdílet s ostatními. Záleží mu také na harmonii ve světě. Bojovník za pravdu s nakažlivou láskou k životu a k přírodě. Je v harmonii se svými pocity. Spisovatel, básník nebo malíř žijící prostřednictvím svého tvůrčího vyjadřování. Je průrazného intelektu, ale dokáže lidem rozumět i srdcem. Povzbuzuje ostatní k růstu a vytváří jim k tomu prostor. Miluje vnitřní i vnější cestování. Následuje hlas svého srdce a svou (duchovní) cestou kráčí s jasností a odhodláním.

Ke zpracování: Má problémy s modelem mužné role (uvnitř sebe i navenek), stejně jako s vyjadřováním pravdy a emocí. Cítí se podváděný, zvláště v záležitostech srdce. Zvolil si vysoké měřítko a kritizuje lidi, kteří nežijí podle svých zásad (platí to pro všechny úrovně - duchovní, mentální, emocionální a tělesnou, resp. materiální.)

Spirituální rovina: Utváří kontakt s nekonečnem ve vlastním nitru. Pomáhá zvýraznit vlastní pravdu a nalézt mír.

Mentální rovina: Rozpouští blokády tvořivosti. Pomáhá překonat mentální konflikty spojené s žárlivostí nebo závistí (vlastní pocity i ty, jimž musí čelit).

Emocionální rovina: Přispívá k řešení problémů v mezilidských vztazích. Odstraňuje emocionální blokády. Upozorňuje na to, co je pro člověka samotného emocionálně pravdivé. Otevírá lásce a porozumění vůči přírodě. Pomáhá utvářet prostor, potřebný pro obnovení rovnováhy.

Tělesná rovina: Při bronchitidě a dále při obtížích se srdcem, v horní části zad a v oblasti ramen a hrudníku. Pomáhá tam, kde je třeba změnit stravovací návyky.

Místa vhodná pro aplikaci: Po celém hrudníku a krku.

Zvláštnosti: Pomáhá lidem, kteří mají pocit, že nepatří na Zemi. V reinkarnační terapii navazuje kontakt s inkarnacemi v Atlantidě, Lemurii a u templářů.

Afirmace:

Otevírám se lásce k přírodě.