Archanděl Metatron

Číslo lahvičky: 
100
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Pomander: 
Světlo v temnotách prosvěcující stín

Pozitivní charakteristika osobnosti: Obě vrstvy této lahvičky v sobě ukrývají všechny barvy: průzračnost světla v horní vrstvě a temně purpurová, která veškeré světlo absorbuje do svých hlubin. Pomáhá vnášet světlo do stínu. Dává schopnost vidět věci jako v zrcadle takové, jaké jsou, a zároveň umožňuje podívat se na to, co leží ve stínu. Učí nově přijímat vše, co leží v hlubinách. Představuje člověka, který se odhodlá odvážně čelit i těm největším výzvám. Harmonie a rovnováha po bouři.
Pomáhá s vnitřními vztahy, umožňuje spatřit věci, které jsou pro nás nejtěžší, které mohou blokovat naše vnitřní uvědomění. Metatron nás na tyto překážky upozorňuje.
Pomáhá s vnitřními vztahy, umožňuje spatřit věci, které jsou pro nás nejtěžší. Určité věci mohou blokovat naše vnitřní uvědomění a Metatron nás na tyto překážky upozorňuje. Představuje člověka, který trpěl, který si uvědomuje druh tohoto utrpení a jeho příčiny a nyní vnímá možnost, jak ho odstranit, jak se ho zbavit na té nejhlubší úrovni. Pro lidi, kteří mají ve zvyku tvářit se statečně.

Ke zpracování: Člověk, který možná hodně vytrpěl, a to z nejrůznějších důvodů. Tato lahvička nám pomáhá pochopit příčiny našeho utrpení, kterými obvykle jsou: získání toho, co nechceme, chtění toho, co nemůžeme mít, a neschopnost mezi oběma rozlišovat. Obtíže s pohlédnutím na vlastní stín a na aspekty, které v sobě ukrývá, s vnímáním pravdy o sobě samém a s chápáním sil působících v našem vědomí a podvědomí.

Spirituální rovina: Světlo v temnotách - osvícení prostřednictvím intenzívní péče, lásky a světla. Důležitý spojník mezi říší lidí a říší Božskou. Podporuje práci na systému planetární mřížky.

Mentální rovina: Vnáší světlo do témat sebelásky a sebepřijetí. Pomáhá odstraňovat bloky související s přijímáním sebe sama.

Emocionální rovina: Podporuje lásku a potřebu péče na nejhlubších rovinách.

Místa vhodná pro aplikaci: Dá se aplikovat po celém těle. Obzvláště vhodná v zadní části hlavy a krku a kolem linie spánků. Může se používat také v reflexní terapii (na chodidlech).

Zvláštnosti: Tvoří součást Archandělské sady. Tato lahvička v sobě ukrývá všechny barvy. V jejím potenciálu je všechno, vše je tu možné. Jako by se v ní spojovaly horní čiré i spodní barevné vrstvy sady Dítěte Nového Věku.
Metatron bývá označován za krále andělů a také za anděla úmluvy. Představuje důležitý spojovací článek mezi říší lidskou a Božskou. V kabale se mu často přisuzuje nejvyšší sféra - Keter, ale také základna, Malchut. Pomáhá nám dostat se zpět do kontaktu se skutečným prožitkem vlastního Bytí.
Metatron prý byl inkarnován ve fyzické formě jako Enoch a díky jeho vizím "ohnivých vozatajů" se mu také přisuzuje spojení s mimozemšťany. Existuje i silné spojení mezi Metatronem a Michaelem. Metatron pracuje se systémem planetární mřížky a působí prostřednictvím Michaelových energií. Touto prací pomáhá přeměňovat vibrační struktury planety Země. Další zvláštností je, že Metatron je bratrem, nebo alespoň napůl bratrem - v tomto ohledu se prameny liší - archanděla Sandalfona. Pokud jde o způsob, jak se tito archandělé postupně zjevovali v systému Aura-Somy, představuje Metatron návrat k nule a k jedničce. Archanděl Metatron se narodil 21. 3. 2000, ve 12:30 hod.

 

Afirmace:

Vidím věci takové, jaké jsou.