11 - Common Tropical Octopus

Číslo mořské esence: 
11
Český název: 
Tropická chobotnice

Základní téma: Zvyšuje vynalézavost a přizpůsobivost, snižuje závislost na ostatních, rozvíjí náš potenciál, zlepšuje vidění i komunikaci.

Mechanismus působení: Tato esence pracuje s kauzálním a éterickým tělem člověka. Pomáhá kauzálnímu tělu překonat negativitu a rozpouští bloky v éterickém těle.

Popis esence: Klíčová slova charakterizující účinek Tropické chobotnice jsou vynalézavost a přizpůsobivost. Posiluje naši vnitřní pevnost, schopnost jednat a konat, i naši flexibilitu. Pokud jsme neustále závislí na ostatních a chceme po nich věci, které bychom mohli a měli dělat samostatně, často tím sami sebe omezujeme. Energeticky to vypadá jako vysávání druhých, což velmi dobře symbolizují přísavná chapadla chobotnice i způsob, jak je používá. Chobotnice má velmi pružné tělo a je hodně vynalézavá. Její esence obě tyto vlastnosti posiluje. Pomůže nám zlepšit vztahy s ostatními, neboť nám druzí začnou více důvěřovat a spoléhat se na nás. Začnou tedy záviset oni na nás a naše důvěryhodnost poroste. Tropická chobotnice pomáhá kauzálnímu tělu, aby se stalo celistvým v pozitivním slova smyslu. Zlepšuje tak vůdcovské schopnosti a dává nám opravdovou vnitřní sílu vypořádat se s čímkoliv. Nejsilněji tedy bude působit na lidi se slabší vůlí, kteří se nechají ostatními lehce ovlivnit. Pozitivní harmonizací energie vůle se zvyšuje naše flexibilita a schopnost jednat. Začneme si uvědomovat, jak jsme možná v minulosti používali svou vůli negativně, jak jsme se příliš zaměřovali na ostatní. Rozpuštění bloků v éterickém těle nám umožní jasněji a inteligentněji vnímat a vyčistí i body éterického těla, kterými jsme „vysávali“ energie druhých. Přestaneme trpět pocitem, že jsme neustále závislí na ostatních v tom, co dokážeme zvládnout sami.

Účinky: Působení této esence je univerzální, zlepšuje naše vidění i komunikaci. Pomáhá nám jednat v harmonii s naším vyšším Já. Probouzí v nás skutečnou iniciativu a vnímavost k potřebám ostatních. Napomáhá tak nezávislému bytí s rozvinutým sociálním cítěním.