21 - Giant Sea Spider

Číslo mořské esence: 
21
Český název: 
Obří mořský pavouk

Základní téma: Dává schopnost čelit útokům, posiluje vlastní vůli a moc. Motivuje k překonání strachu a obtíží.

Popis esence: Esence posilující naši vlastní vůli a moc, jsme-li konfrontováni s lidmi, kteří mají tendence zaujímat dominantní postavení a zastrašovat nás. Tato esence posiluje naši vnitřní sílu postavit se lidem a situacím, které nás utlačují. Posiluje a motivuje k překonání strachu a obtíží.