Dech lásky

Číslo lahvičky: 
45
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Dávání a braní v lásce.

Pozitivní charakteristika osobnosti: Čerpá z dávného vědění a velmi dobře mu rozumí. Senzitivní člověk se silně vyvinutou intuicí. Má rád krásu ve všech oblastech života. Kreativní, ale odhodlaný a v neustálém kontaktu s ženskou částí své osobnosti. Snaží se být vnitřně vyvážený a neustále tuto rovnováhu obnovuje. Jeho láska je spojena s jeho životním úkolem, tzn. že se možná věnuje pečovatelství a svou práci má opravdu rád. Dovede věci pečlivě plánovat, tak aby byly krásné a příjemné. Neustále se snaží, aby se lidé, které zve, cítili dobře.

Ke zpracování: Neustále lpí na staré lásce, což jeho současnou situaci velmi ztěžuje. Emocionální bloky nepříznivě působí na jeho sexualitu. Má problémy s vyjadřováním sebe sama. Protože má problémy slovně vyjadřovat své pocity, má tendenci prožívat emoce druhých lidí. Přebírá na sebe problémy ostatních lidí a pokouší se je řešit. Je velmi ctižádostivý, přeceňuje se a straní se ostatních.

Spirituální rovina: Pomáhá rozvíjet soucit a prociťovat bezvýhradnou lásku. Dává člověku pocit růstu a rozvoje. Pomáhá rozpoznat vlastní jasnovidné schopnosti a obnovit svou vnitřní sílu.

Mentální rovina: Umožňuje vypořádat se s důsledky dřívějšího potlačování sexuálních pocitů. Pomáhá rozvíjet tvořivost. Pomáhá člověku vytvořit si odstup od nejrůznějších problémů nebo komplikovaných situací.

Emocionální rovina: Propůjčuje duši a výrazu emocí více autenticity, dává emocím nové zaměření. Spojuje člověka s jeho vlastními emocemi, aby již nemusel parazitovat na pocitech jiných lidí. Povzbuzuje člověka, aby sám o sebe pečoval.

Tělesná rovina: Působí podpůrně při změně stravovacích zvyklostí a umožňuje zřetelněji poznávat, co vlastní tělo potřebuje. Doporučuje se při chorobném nechutenství i nadměrné chuti k jídlu, při srdečních chorobách, při stresu a přepracování.

Místa vhodná pro aplikaci: Kdekoliv na těle. Při stresu zvláště v krajině srdeční.

Zvláštnosti: Pomáhá vyrovnat se se zklamáním v lásce.

Afirmace:

Všechno je svým způsobem krásné.