Calypso

Číslo lahvičky: 
82
Horní barva: 
Dolní barva: 
Výsledná barva: 
Tarotová karta: 
Překonat hluboké emocionální šoky.

Pozitivní charakteristika osobnosti: V minulosti nashromáždil mnoho moudrosti a dovede ji aplikovat na dnešní poměry. Má jasno ve svých emocích. Dostává hluboké vhledy a je schopný o nich mluvit. Rovněž je spojen s proudem svých pocitů. Ví, kam by měl jít. Důvěřuje štěstí a radosti v sobě. Má rád přírodu a rozumí tomu, jak funguje.

Ke zpracování: Člověk věčně hledající, zbavený iluzí, který se ještě nevzpomatoval z hlubokého emocionálního šoku. Měl těžké dětství. Egocentrik, který jedná proti svým vlastním zásadám a není vůči sobě poctivý. Bojí se vyjádřit pravdu. Svazuje ho hluboký, nevyslovitelný strach.

Spirituální rovina: Odstraňuje staré duchovní konflikty. Vytváří prostor pro dosažení nové radosti a nových vhledů. Podporuje nový začátek, z něhož by měly povstat neobyčejně hluboké změny.

Mentální rovina: Doporučuje se při problémech s otcem, pro léčení následného šoku a strachu. Zbavuje depresí i problémů závislosti, zvláště když dotyčný člověk ví, že vznikly v důsledku emocionálních konfliktů.

Emocionální rovina: Přináší jasno v oblasti emocí, dává radost a štěstí. Osvobozuje od velkých emocionálních šoků a traumat.

Tělesná rovina: Při srdeční nedostatečnosti, bronchitidě, astmatu, potížích s ledvinami a při problémech s vylučováním škodlivin.

Místa vhodná pro aplikaci: Po celém trupu.

Zvláštnosti: Tento flakón se podobá flakónu č. 7, platí pro něj mnohé z toho, co bylo napsáno u č. 7. V reinkarnační terapii pomáhá tato substance při zpětném sledování pocitů. Tímto způsobem lze získat užitečné vhledy.

Afirmace:

Otevírám srdce novému směru.